REGULAMENT

 1. Vârsta participanților trebuie să fie de minim 14 ani (în conformitate cu prevederile Codului Rutier din România, referitor la circulația cu bicicleta pe drumurile publice), iar participanții cu vârsta până la 18 ani (în ziua cursei) trebuie să prezinte, la înscriere, consimțământul scris al părinților.
 1. Pentru a participa la o tură pentru obținerea unui brevet, după înscrierea pe site, la locul de start, fiecare participant trebuie să completeze un formular de înscriere și o declarație pe propria răspundere, să plătească taxa de participare, primind un număr de participare, un brevet card și o foaie de parcurs.
 1. În timpul cursei, participanții trebuie să respecte prevederile Codului Rutier din România, aflat în vigoare, fiecare fiind răspunzător pentru orice încălcare a prevederior acestuia, riscând totodată descalificarea.
 1. Bicicleta cu care participantul se prezintă la start nu poate fi schimbată pe timpul cursei. Bicicleta utilizată trebuie să fie deplasată doar prin forța corpului ciclistului, fără vreun ajutor extern: împingerea de către altă persoană, folosirea unei baterii sau a unui motor etc. Bicicleta trebuie să îndeplinească toate condițiile prevăzute în Codul Rutier pentru circulația bicicletelor în condiții de securitate pe drumurile publice din România: sistem de iluminare în stare de funcționare, care să poată fi folosit fără probleme la apariția unor condiții de vizibilitate redusă (întuneric, ceață, ploaie etc.), sistem de frânare corespunzător, etc. În cazul în care  aceste condiții nu sunt respectate, participantului nu i se va permite să ia startul în cursă. Pe traseu, participanții nu au voie să folosească luminile în modul ”flash” pentru a nu deranja pe ceilalți participanți la cursă. În cazul în care, pe traseu, organizatorul constată neîndeplinirea acestor condiții, îl oprește pe ciclist din cursă, permițându-i reintrarea în cursă doar după remedierea problemei.
 1. Participanții trebuie să poarte cască de protecție pe întreg traseul, iar în caz de condiții de vizibilitate redusă, aceștia trebuie să poarte vestă reflectorizantă. Numărul de participare trebuie să fie afișat la vedere tot timpul, pe bicicletă și pe cască.
 1. Fiecare ciclist trebuie să îi respecte atât pe participanții la cursă, cât și pe ceilalți participanți la trafic. Orice abatere de la aceste reguli atrage penalizarea cu timp, până la descalificarea din cursă, funcție de gravitatea faptei.
 1. Pentru orice încălcare a prevederilor Regulamentului de desfășurare a cursei, organizatorul are dreptul să descalifice participantul în cauză. În cazul în care, din greșeală, un participant iese de pe traseul stabilit de organizator, acesta trebuie să revină în locul în care a ieșit de pe traseu, nefiind acceptate scurtături sau rute alternative, cu excepția celor propuse de organizator în situații excepționale (distrugerea infrastructurii, accidente rutiere pe traseu, blocarea drumurilor de către diverse grupuri etc.).
 1. Organizatorul turei pentru obținerea brevetului nu își asumă răspunderea și nici nu poate fi tras la răspundere pentru niciun fel de incident apărut pe traseu din vina participanților, aceștia fiind responsabili pentru faptele / acțiunile lor din timpul cursei.
 1. Fiecare participant trebuie să se descurce pe cont propriu (asigurare hrană, hidratare, odihnă etc.), nefiind acceptate mașini de însoțire / asistență, prezența acestora fiind permisă doar în zona punctelor de control (și doar dacă acest lucru a fost declarat la momentul înregistrării). Orice încălcare a acestei reguli generează descalificarea participantului din cursă.
 1. Foaia de parcurs pe care participantul o primește la start trebuie ștampilată în fiecare dintre punctele de control existente pe traseu. De asemenea, pe foaia de parcurs trebuie trecută ora trecerii prin punctul de control (eventual și data pentru cursele care durează mai mult de 24 de ore). Punctele de control sunt constituite fie din reprezentanți ai organizatorului, fie din angajații unei benzinării sau ai unui magazin deschis non-stop.
 1. Pentru obținerea brevetului, participanții trebuie să ajungă în punctele de control în intervalul de timp în care acestea sunt deschise (pe foaia de parcurs, pentru fiecare punct de control, sunt menționate de către organizator ora deschiderii și ora închiderii punctului de control). Dacă într-un punct de control s-a ajuns în afara intervalului de timp în care poate fi pusă ștampila pe foaia de parcurs și înscrisă ora de trecere, indiferent de finalizarea turei în timpul limită prevăzut, brevetul nu poate fi obținut.
 1. Pentru a asigura o desfășurare corectă a cursei pentru toți participanții, pe lângă punctele de control menționate pe foaia de parcurs, funcție de distanța traseului, organizatorul poate stabili unul-două puncte de control inopinante, prin care, de asemenea, ”trecerea” fiecărui ciclist este luată în evidență.
 1. La finalul cursei, participantul semnează foaia de parcurs și o predă organizatorului pentru verificare și înregistrare în vederea omologării rezultatului. Lipsa uneia sau a mai multe ștampile de pe foaia de parcurs sau neînscrierea orei de trecere printr-un punct de control atrag descalificarea participantului, chiar dacă acesta a terminat tura în timpul limită stabilit. Fiecare participant este responsabil pentru verificarea foii de parcurs după plecarea din punctul de control, astfel încât aceasta să fie completată corespunzător.
 1. Dacă trecerea printr-un punct de control se realizează după închiderea acestuia, însă întârzierea este generată de o cauză neprevăzută (oferirea de ajutor medical unui participant la cursă accidentat, închiderea drumului din diverse motive etc.), atunci organizatorul permite continuarea cursei de către ciclistul respectiv, cu scăderea de timp aferentă. Nu sunt considerate motive valabile pentru continuarea cursei după închiderea punctului de control situațiile în care întârzierile sunt generate de o pană, de probleme tehnice ale bicicletei, de oboseala ciclistului, de neechiparea adecvată, de opririle pentru odihnă, recuperare, hrănire, hidratare sau de probleme medicale de genul crampelor musculare. În caz de accidentare a unui participant, celorlalți cicliști prezenți în preajma acestuia, li se recomandă să ajute la rezolvarea situației, timpul pierdut pentru această acțiune urmând să fie scăzut la final din timpul total.
 1. Orice nerespectare sau încălcare deliberată a prevederilor regulamentului de desfășurare a brevetului vor avea ca rezultat excluderea ciclistului în cauză din orice eveniment de anduranță organizat sub egida Audax Club Parisien.
 1. În caz de descalificare, taxa de participare nu este returnată, iar participantul trebuie să se retragă din cursă sau rămâne pe cont propriu pe traseu.
 1. Organizatorul pune la dispoziția participanților un număr de telefon pentru contactarea în orice situație survenită în cursă care necesită o intervenție sau un sfat.
 1. Brevetul nu este o competiție, deci nu se întocmește un clasament, situația rezultatelor fiind prezentată în ordinea înregistrării participanților.
 1. Numai Audax Club Parisien, prin reprezentanții locali, are dreptul să organizeze la nivel mondial toate aceste brevete pe care le înregistrează și le ia în evidență (începând cu anul 1921, fiecare brevet primește un număr de verificare, atribuit cronologic).
 1. La înscriere, participanții trebuie să ofere datele de contact (email, telefon, adresă de reședință) pentru rezolvarea de către organizator a tuturor aspectelor apărute înainte, pe timpul și după cursă. De asemenea, prin înregistrarea în cursă, participanții își dau acordul folosirii datelor de identificare pentru publicarea rezultatelor de către organizator. Aceste date nu pot fi folosite de către organizator în scop comercial sau transmise către terți. Prin înregistrarea în cursă, participanții sunt de acord cu respectarea tuturor prevederilor din regulament. Totodată, la finalul unui brevet, eventualele contestații se depun în maximum 48 de ore de la încheierea evenimentului.